Mladi nisu važna kategorija vlastima u Užicu

Home / Kolumne / Mladi nisu važna kategorija vlastima u Užicu

Mladi nisu važna kategorija vlastima u Užicu

 

Kakav je odnos Grada Užica prema mladima?

Odnos poslednjih godina je takav da faktički ne postoji, naročito na relaciji Grad – studenti grada Užica. Poslednja dešavanja koja su se desila povodom pokušaja ukidanja stipendije, kao i pokušaj ukidanja tradicionalnog maturantskog plesa, jasno pokazuju da mladi i studenti imaju jako lošu poziciju, jer Grad ne pokazuje bilo kakvu inicijativu da saradjuje sa mladima u nekim razvojnim projektima, već čini ozbiljne korake unazad koji nisu ni u čijem interesu, naročito ne mladih.

 

Kolika je zainteresovanost ostalih udruženja i organizacija u Užicu za pitanja mladih?

Kada je reč o relevantnim organizacijama, a kada to kažem mislim na one organizacije koje stvarno predstavljaju nekoga, kao što mi predstavljamo 1000 naših članova, bojim se da ne možemo da govorimo ni o kome. Ne postoji mnogo pravih omladinskih organizacija u samom gradu, a mnoge koje se tako pokušavaju predstaviti, su ispostave beogradskih političkih stranaka.

 

Kakva je uloga lokalnih medija po pitanju mladih? Koliko prostora ti mediji daju mladima?

Lokalni mediji izveštavaju o mladima, ne radi se tu ni o kakvoj cenzuri u smislu da se ne poklanja nikakva pažnja. Medjutim, ono što se da primetiti jeste da su sve izjave koje daju predstavnici Unije studenata Užica osakaćene, da se ne prikazuju delovi koji predstavljaju kritiku, dakle deo o neuključivanju Grada u rešavanju ključnih problema. Nije problem da se govori o tome da je Dan studenata, Dan mladih, ali kada je reč o ključnim temama, kao što je na primer broj mladih koji se stvarno vratio u Užice, koliko je zaista Grad uložio energije u stvaranje privrednih uslova da bi se mladi vratili, to je na lokalnom nivou, nažalost, nemoguće.

 

Kako bi moglo da se promeni?

Mi smo u našem dosadašnjem radu, kada smo ultimativno postupali prema Gradu u dva slučaja, postigli izuzetan uspeh. Da nije bilo reakcije Unije studenata Užica kada je reč o majicama za maturante, taj ples bi bio ukinut. Da nije bilo reakcije kad je reč o pokušaju ukidanja gradske stipendije, ponovo bismo imali alarmantne rezultate. To sve govori da se čine ozbiljni koraci unazad. Naravno da Unija na to ne gleda blagonaklono, već će svakako biti spremna da reaguje na svaki način koji bude neophodan da bismo to predupredili. Naravno da je važno delovanje preko alternativnih medija – Facebook-a, naše web stranice. Veoma je važno da sve naše akcije, izjave budu snimane i postavljene na Youtube kanal. Samo na taj način ljudi mogu steći poverenje u to što radimo.

 

U Pravilniku o stipendiranju studenata, Grad je u obavezi da nadje stipendisti posao u struci dva meseca nakon što stipendista završi studije. U gradu u kome je najviše razvijena metalurgija, gde uspešno rade jedino preduzeća koja se time bave, kako će Grad naći posao za ljude sa završenim fakultetima humanističkih nauka?

Grad Užice je unošenjem tog elementa koji ranije nije postojao u ugovoru, tako reći stavio sebi omču oko vrata, budući da studenti imaju legitimno pravo da traže od Grada da im nađe posao. To suštinski ne bi trebalo da bude zadatak Grada, već Nacionalne službe za zapošljavanje i drugih relevantih subjekata. To što su propisali nije realno ostvarivo u praksi i način na koji je to propisano nije u skladu sa Ustavom Srbije i članom Ustava koji govori o pravu na rad i slobodnom izboru rada.

 

Pre nekoliko meseci zatvoren je Omladinski klub, bez objašnjenja. Mnoga manja mesta od Užica imaju slične prostore za mlade, na primer Sevojno. Koliki je propust Užica što je ukinuo ovakav prostor?

Omladinski klub je bio veliki, značajan korak napred u stvaranju preduslova za kreiranje  omladinske politike, stvaranje mesta gde bi se mladi okupljali i organizovali razne aktivnosti. Odluka o ukidanju Omladinskog kluba je još jedan loš potez kojim se šalje poruka da mladi u Užicu i nisu neka važna kategorija za gradsko rukovodstvo. Ta odluka je neprimerena gradu koji broji 80 000 ljudi, koji bi trebalo, po svojim odlikama, da bude regionalni centar, u kome gravitira 300 000-400 000 ljudi.

 

Šta bi trebalo sad Grad da uradi da bi se napravio korak napred?

Uprkos tenzijama koje su postojale na relaciji Grad-Unija studenata Užica, a koje su bile sasvim legitimne budući da je bilo reči o narušavanju interesa srednjoškolaca kada je reč o majicama, o interesu studenata kada je reč o stipendijama, mi nismo sujetni i spremni smo uvek da se nadjemo Gradu na raspolaganju, ako je zaista spreman da radi na stvarnom poboljšavanju uslova za mlade. Medjutim, nakon svih ovih dešavanja, zaista smatram da su suvišni naši pokušaji  da ostvarimo normalnu komunikaciju sa nekim ko tu komunikaciju ne želi. Grad nema ni kapaciteta da sagleda probleme mladih s obzirom da imaju nedostatak u kadru, što je i zamenik gradonačelnika priznao. Zbog toga smatramo da će nakon ispitnih rokova  u januaru i februaru, mart mesec biti veoma interesantan. Letnje temperature bi mogle da se dostignu na proleće.

 

Gde leži motivacija mladih da se vrate u Užice i želja mladih u Užicu da ostanu i dalje tu da žive?

Najveći broj ljudi bi se vratio u Užice kada bi imao posao u svojoj struci i kada bi imao platu sa kojom bi mogao normalno da funkcioniše. Studenti po svojoj prirodi nisu alavi, zadovoljni su sa nekim normalnim standardom s obzirom na to u kakvoj zemlji živimo. Postoji želja mladih da se vrate u Užice, ali to podrazumeva vodjenje ozbiljne politike i postojanje nekakve vizije o tome šta se želi napraviti od Užica. Medjutim, ta vizija apsolutno ne postoji, postoji samo vizija kožnih fotelja i održavanja pozicija.

 

Intervju sa Radovanom Novakovićem, predsednikom Upravnog odbora Unije studenata Užica, uradila je Milica Terzić, student Fakulteta političkih nauka.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search